Nieuwe serie tennislessen

Op 5 september gaat een nieuwe serie van 14 tennislessen van start. De maandagavond is weer de vaste lesavond. De lessen staan onder deskundige leiding van Roel Tempel en Martijn van den Broek van “Tennisschool Joffe van der Heijden”.

De lesgroepjes worden gevormd uit het totale aanbod van aanmeldingen, afkomstig van de vier samenwerkende verenigingen LTC Appal, ’t Heufke, De Gaensacker en LTC Horssen. Afhankelijk van de deelname wordt op alle vier parken een evenredig deel van het totale aantal lessen gegeven.

De lessen voor junioren starten vanaf 15.00 uur. De lessen voor senioren starten vanaf 18.00 uur. Om tot een optimale indeling te komen is het van belang om aan te geven als je op een bepaald tijdstip onmogelijk aanwezig kunt zijn, bijvoorbeeld i.v.m. school, andere sport of werk.

De kosten voor senioren bedragen 8,50 euro per les (totaal 119 euro). De kosten voor junioren bedragen 5 euro per les (totaal 70 euro). Het totale lesgeld wordt in oktober via automatische incasso geïnd. De lessen duren steeds een uur.

Het complete lesprogramma wordt per Email toegezonden.

Een aantal leden/deelnemers hebben nog 3 lessen tegoed van de eerste serie. Voor wie dit van toepassing is wordt de 2e serie met 3 lessen verlengd. Heb je nog lessen tegoed, maar wil je niet meer aan de 2e serie deelnemen, dan kan je vanaf 5 september nog 3 keer gratis meedraaien.

Inschrijven tennisles