Privacyverklaring

Privacyverklaring TV De Gaensacker

TV De Gaensacker respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. TV De Gaensacker heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyveklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met TV De Gaensacker.

Delen met derden

We zullen je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat we gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar degaensacker@gmail.com waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de faciliteiten van TV De Gaensacker en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan TV De Gaensacker verstrekt. Bij TV De Gaensacker zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • KNLTBnummer

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je op te kunnen opnemen. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een inschrijving voor een activiteit bij onze tennisvereniging. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte pagina’s, voorkeuren e.d. TV De Gaensacker maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals bijv. Facebook. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics

TV De Gaensacker maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. TV De Gaensacker heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TV De Gaensacker heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar tvdegaensacker@gmail.com.  We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

TV De Gaensacker is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.